Bezpieczny Stok

Celem projektu „Bezpieczny Stok” jest rozpowszechnianie kultury zachowania się w ośrodkach narciarskich oraz zwiększenie świadomości zagadnień bezpieczeństwa na stoku, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.