Archiwum - Sezon 2011/2012

I Zawody Narciarskie Slalom Gigant - 28.01.2012

I Zawody Narciarskie Slalom Gigant - 28.01.2012

 

REGULAMIN ZAWODÓW NARCIARSKICH SLALOM GIGANT

§ 1
I Zawody Narciarskie są zawodami sportowymi w narciarstwie alpejskim.
Głównym Organizatorem zawodów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach
i Stok Parchatka.

§ 2
Celem zawodów jest upowszechnianie sportu oraz zawodów narciarskich.
Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na kategorie wiekowe.

§ 3
Warunki uczestnictwa:
Udział w zawodach otwarty jest dla wszystkich. Dopuszcza się uczestnictwo zawodników posiadających licencję, jednakże ich start odbywa się poza konkurencją.

§ 4
Dzieci i młodzież do lat 16 mogą brać udział w zawodach tylko w kasku!
 
§ 5
Kategorie wiekowe:
 Narciarski slalom gigant. 5 kategorii wiekowych z podziałem „kobiety”, „mężczyźni”
A 2002 i młodsi
B 2001 - 1996
C 1995 – 1982
D 1981 – 1966
E 1965 +

§ 6
  Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplomów
(1-3 miejsce). Puchary otrzymują zawodnicy którzy zajęli I miejsca.
 
§ 7
Koszty udziału
Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt /koszty wjazdów/
Każdy uczestnik oświadcza, iż zna regulamin i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność. Zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
na udział w zawodach.
Każdy uczestnik ma prawo ubezpieczyć się we własnym zakresie.